Hjelp

Prepping beredskab

Prepping – Den ultimate guiden til hjemmeberedskap

Prepping er for deg som ønsker å forberede deg og din familie på krisesituasjoner. Selv om risikoen heldigvis er liten for å bli rammet av utslipp, pandemier, ekstreme værforhold, konflikt eller totalt avbrudd av strøm, varme og vann, setter mange pris på å være forberedt.

Her får du en detaljert veiledning om hvordan din beredskap kan bygges opp og forberede deg på ulike typer kriser. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin anbefaling at alle nordmenn skal klare seg selv i minst syv døgn.

Hva er prepping?

Prepping er en prosess for å være forberedt på krisesituasjoner. Det er en aktiv måte å etablere personlig beredskap og nødlager, hjemme. Prepping er for de som ønsker å være forberedt og sikre sin egen og familiens trygghet og trivsel i ulike typer kriser.

Nødberedskab

Slik kommer du i gang med prepping

Går du med tanke på å etablere hjemmeberedskap, så er det fem grunnleggende trinn du kan følge for å komme i gang:

 1. Identifiser potensielle risikoer og trusler

  Hvilke kriser er mest relevante for din geografiske plassering og personlige situasjon? Dette kan være risikoen for flom eller mangel på viktig medisin.

 2. Skaff forsyninger

  Sørg for at du har nok kontanter, mat, vann, medisiner og andre nødvendigheter slik at du og familien din kan klare dere i minst 168 timer (7 døgn). Ha det som trengs ferdigpakket, så dere er klare.

 3. Lær overlevelsesferdigheter og krisehåndtering

  Ta overlevelseskurs eller lær deg førstehjelp, matlaging uten strøm, vannrensing og andre viktige ferdigheter selv.

 4. Utarbeid en beredskapsplan

  Lag en detaljert plan for hvordan du og din familie vil opptre i tilfelle en krise. Dette kan omfatte evakueringsruter, møtepunkter og kommunikasjonsmetoder.

 5. Oppdater og vedlikehold

  Gjennomgå og oppdater utstyr og beredskapsplan regelmessig for å sikre at de er oppdaterte og operative.


Hvis du følger trinnene ovenfor, vil du være forberedt på de viktigste aktivitetene og forberedelsene ved en eventuell krise. Nedenfor finner du en liste over anbefalt utstyr dersom du trenger å forberede deg på en krisesituasjon.

Prepping radio

Preppingliste – Nødvendig utstyr og tips for kriser

Denne listen gir deg forslag til et godt prepperkit som kan være avgjørende for å opprettholde sikkerhet, kommunikasjon, helse og komfort i en krisesituasjon.

 • Nok mat til minst 72 timer, en romslig vanndunk med rent drikkevann og eventuelt vannfilter dersom vanntilførselen blir avbrutt eller er forurenset.

 • Nødvendige medisiner og førstehjelpsskrin/utstyr som er helt avgjørende for å kunne yte førstehjelp og håndtere mindre skader eller medisinske behov under en krise.

 • Solcelle- eller batteridrevet nødradio og walkie-talkies til kommunikasjon over korte avstander, samt nødmeldinger og informasjon fra myndighetene uten mobilnett eller internettforbindelse.

 • Solenergidrevet powerbank eller større mobile solcellepaneler, som lar deg lade elektroniske enheter som mobiltelefoner, hvis du ikke har tilgang til vanlig strøm.

 • Batterier for å drive lommelykter, radioer og andre batteridrevne enheter.

 • En lommelykt eller hodelykt kan fort bli nødvendig ved strømbrudd.

 • Vannflaske til kaldt drikkevann og termokopper og termokanner holder væsker varme eller kalde lenger, noe som er viktig for matlaging eller hygiene når du ikke har tilgang til strøm eller kjøleskap.

 • Lommekniv og lignende verktøy for å åpne bokser og utføre ulike mindre oppgaver under en krise.

 • Tepper og soveposer for situasjoner og steder uten oppvarming.

 • Ekstra klær og personlige hygieneprodukter.

 • Et beløp i kontanter i tilfelle digitale betalingsløsninger blir avbrutt.

 • Kjøleboks som kan holde mat og medisin kjølig lenger hvis du ikke har tilgang til kjøleskap eller strøm.

 • Drivstoff til matlaging og oppvarming.

 • Generator som kan levere strøm til elektroniske enheter og apparater i tilfelle strømmen fra det vanlige strømnettet brytes.

Prepping exit

Hva skal du gjøre hvis det oppstår en krise?

Hvordan du skal håndtere en krise avhenger av den aktuelle situasjonen. Er du selv direkte i fare, eller trenger du å holde øye med en potensiell forverring av situasjonen? Er det en epidemi, klima- eller sikkerhetstrussel? Og er det en akutt, kortsiktig krise eller en langsiktig situasjon?

Når du har vurdert gjeldende sikkerhetssituasjon, kan du bruke følgende beredskapstips og råd:

 • Hold deg oppdatert via radio, TV og internett.

 • Vær kritisk i forhold til informasjon – søk informasjon fra myndigheter og troverdige medier.

 • Tilkall hjelp hvis du er i fare.

 • Lytt etter varselsirener og gå innendørs.

 • Kontakt pårørende som trenger omsorg og hjelp.

 • Vær oppmerksom dersom du må ut, f.eks. i hardt vær eller forurensning.

 • Hold telefonen ladet i tilfelle du trenger å foreta et nødanrop.

 • Sjekk nødforsyningene dine og følg opp hjemmeberedskapen din.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider kan du lese de offisielle rådene om krisehåndtering ved voldsomt vær, utslipp, flom mv.

Prepping grocery

Ofte stilte spørsmål om prepping og det å være prepper

Hva betyr prepping?

Prepping refererer til prosessen med å forberede seg – både mentalt og fysisk – på ulike typer krisesituasjoner slik at du og din familie kan klare seg selv ved en krise. Prepping handler ofte om selvforsyning så vel som katastrofehjelp, slik at du er garantert overlevelse.

Hva er en prepper?

En prepper er en person som aktivt forbereder seg på ulike typer krisesituasjoner. Dette kan omfatte naturkatastrofer, strømbrudd, økonomiske kriser eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan forbereder du deg?

Prepping innebærer en rekke aktiviteter og forberedelser. Du samler forsyninger, øver på overlevelsesferdigheter og har en beredskapsplan for ulike situasjoner. En prepper fokuserer på å bygge opp forsyninger, lære overlevelsesferdigheter og legge nødplaner.

Hva forbereder en prepper seg på?

Hensikten med prepping og kriseberedskap er å være klar ved ekstreme krisesituasjoner. Dette kan være naturkatastrofer, terrorisme, pandemier eller krig.

Hva betyr ordet prepper?

Ordet «prepper» kommer fra engelsk og er en forkortelse av «preparation», som betyr beredskap eller forberedelse.

Hva bør du ha som prepper?

Som prepper er det viktig å ha riktige forsyninger og utstyr tilgjengelig. Viktigst er spesielt holdbar mat og væske, førstehjelpsutstyr, tepper, lommelykter og en radio som kan gå på batterier. Det er viktig at du tilpasser beredskap og forsyninger til dine individuelle behov og situasjon. Mengden mat må f.eks. tilpasset dine forventninger til krisens lengde.

Er det nødvendig å forberede seg?

Det er ikke en nødvendighet å forberede seg, da store kriser er sjeldne i Norge. Men stadig mer ekstreme værforhold og anspent sikkerhetspolitikk gjør at flere begynner å forberede seg for å sikre deres evne til å håndtere uforutsette hendelser. Det er opp til deg å vurdere om prepping er relevant og hensiktsmessig for din situasjon og dine behov.

Varer i søket: 462