Hjelp

CSR og EE-avfall Download

Bærekraft

I Proshop ønsker vi å bidra til bærekraftig utvikling og grønn omstilling der vi har en mulighet for det. Du kan lese mer om de ulike tiltakene våre på denne siden.

For å redusere CO2-utslippene våre har vi installert et solcelleanlegg på taket av det nye A2020-sertifiserte varehuset, som i dag produserer 150 MWh per år. Resten av strømforbruket vårt kjøpes fra garanterte vindkraftkilder.

Mindre emballasje
Med vår helautomatiske pakkemaskin som 3D-skanner produktene og lager en unikt tilpasset pappeske til forsendelsen, har vi redusert forbruket av papp betydelig. Det har også redusert plastforbruket markant, ettersom eskene ikke trenger å fylles med beskyttende plast siden emballasjen er korrekt tilpasset. Ved å minimere størrelsen på forsendelseseskene sparer vi også plass på lastebilene, slik at det blir mindre frakt.

Brukte produkter
For å minimere avtrykket vårt, gir vi kundene muligheten til å velge mer bærekraftige produkter. Vi har et stort utvalg av brukt elektronikk som er pusset opp av våre eksperter, og vi selger også produkter som ikke kan selges som nye til sterkt rabatterte priser. Kvalitet og garanti er alltid den samme på alle våre produkter.

EE-avfall // Retur
Proshop har en returløsning der man kan returnere brukt elektronikk og være sikker på at alle komponenter blir sortert riktig for å minimere miljøpåvirkningen fra avfallshåndteringen.

 

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan eventuelle negative konsekvenser håndteres.

I Proshop støtter vi fullt opp om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi forventer det samme av våre forretningspartnere og leverandører. Vi har et eget regelverk for leverandører for å sikre at våre leverandører oppfyller Proshops etiske standarder. Vi arbeider konstruktivt med våre leverandører og partnere for å fremme en tillitsfull dialog og påvirke positivt der det er mulig.

Aktsomhetsvurderinger
Proshop har gjennomført aktsomhetsvurderinger av leverandører med tanke på leverandørenes art, størrelse samt sannsynlighet for og konsekvenser av brudd på menneskerettighetene.

Vi kartlegger og vurderer faktiske og potensielle konsekvenser for å kunne forebygge negative forhold. Vurderingene gjennomføres løpende og publiseres årlig.

Denne rapporten redegjør for de aktsomhetsvurderingene som Proshop har gjennomført for 2022/2023.

For spørsmål til åpenhetsloven, send oss en henvendelse her.

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Elektrisk og elektronisk avfall
Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når de skal kasseres. Elektriske og elektroniske produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet.

Hvorfor sortere elektrisk og elektronisk avfall?
EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes.

Det er gratis å levere til forhandlere og gjenvinningsstasjoner.
Det er lett å kaste denne typen avfall på en forsvarlig måte. Proshop as og andre som selger slike varer plikter å ta imot EE-avfall, selv om varen ikke er kjøpt på stedet du leverer inn. Du kan også benytte kommunale mottak eller innsamlingsordninger, noe som er kostnadsfritt.
Om du ønsker å levere EE-produktet til din nærmeste avfallsstasjon, kan du finne oversikt over disse her. Eller du kan levere til Proshop as, sin adresse i Lundevegen 29, NO-3800 Bø i Telemark.
KLIKK HER for å motta en gratis returetikett som sikrer at ditt EE-avfall blir kildesortert, og levert til godkjent avfallsstasjon.

EE-avfall
Proshop er medlem av ERP Norway AS, som håndterer EE-avfall fra hele bransjen i Norge. ERP samler inn kassert EE avfall på vegne av oss, på sortere.no kan du finne ditt nærmeste returpunkt for fine retur-produkter. Proshop er pålagt å inkludere miljøavgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig avgift som finansierer returordninger og samtidig sikrer best mulig håndtering av EE-avfall og gjenvinning av råvarer i kasserte produkter.

Kildesortering
Vi har systemer for sortering av plast, papp, papir og metaller. Vår avtale med Grønt Punkt sikrer gjenvinning av bølgepapp / massivpapp. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere papirforbruk.

EU recycling platfrom mark

Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
Det er viktig for oss at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tas på alvor i leverandørkjedene våre. Vi risikovurderer leverandørene våre fortløpene og forventer at alle samarbeidspartnere forholder seg til sustainability policyen vår her og de etiske standardene den representerer.

Samfunnsansvar og CSR
I Proshop mener vi at det er viktig å bidra til samfunnet gjennom sosial bærekraft og ansvarlighet. Derfor har vi i flere år samarbeidet med Aarhus kommune om å ansette mennesker på kanten av arbeidsmarkedet. I 2022 mottok vi Cabis CSR People Prize som en anerkjennelse av vårt arbeid på dette området.

En trygg arbeidsplass
Proshop skal være en god og trygg arbeidsplass. Vi har et inkluderende miljø der det er rom for mangfold, og vi har nulltoleranse for mobbing og forskjellsbehandling.

Proshop tolererer ikke noen form for bestikkelser. Det er uakseptabelt, uetisk og strengt forbudt å tilby eller ta imot bestikkelser, både direkte og indirekte.

Vi tar vårt ansvar på alvor og har en varslingsordning som kan brukes hvis man opplever alvorlige forseelser eller lovbrudd som man ønsker å rapportere anonymt.

"Dette er uten tvil den beste arbeidsplassen jeg noensinne har vært på... og uten tvil den beste sjefen jeg noensinne har hatt."

Hør noen av våre dyktige lagermedarbeidere fortelle om sine erfaringer og hvordan de trives i hverdagen i samarbeid med den beste sjefen Ronnie Stormfeldt.

Proshop har profiler med, ADD, Døvhet, Autisme, ADHD, Dysleksi og Proteser.

Proshop møter medarbeiderne i øyenhøyde og setter deres trivsel i høysetet. Hos Proshop er det plass til hele regnbuens fargerike profiler.

Proshop samarbeider med Aarhus kommune, JobcenteretSpecial Minds og Aspit.

Cabi har i juni 2022 tildelt Proshop "CSR People Prize 2022 for bedrifter med mer enn 250 ansatte" – de skriver:

"Proshop er nominert for å ansette utsatte unge, flyktninger og innvandrere, personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, tidligere kriminelle, langtidsledige og fleksjobbere med et strategisk mål om at ti prosent av arbeidsstokken skal bestå av personer fra randsonen av arbeidsmarkedet."

Mette Rønnau, direktør i Cabi, sier: «Proshop hedres for sin "treningsbane", hvor personer i arbeidsprøving eller praksis kan prøve seg på ulike arbeidsstasjoner. Arbeidstid og arbeidsoppgaver tilpasses den enkeltes kompetanser. Det gir motivasjon, skaper arbeidsidentitet og gjør det lettere å holde på medarbeiderne.»

Videoen er produsert av Cabi, 2022.

Hvis du vil lese mer om arbeidet vårt angående samfunnsansvar, kan du finne mer i vår CSR-policy her.

I år har vi for første gang rapportert ut ifra OECDs aktsomhetsprinsipp. Dette har vi gjort med utgangspunkt i vårt norske datterselskap og ny norsk lovgivning. Rapporten omfatter alle Proshops leverandører, også i Danmark. Du kan lese den norske rapporten her: Åpenhetsloven.

Ansvarlig virksomhedsdrift med omtanke for mennesker og miljø er en prioritet for os, og vi ønsker, at det også er et fokusområde hos vores samarbejdspartnere. Derfor har vi lavet en sustainability policy her som guideline for bæredygtighedsarbejdet i vores egen forretning og hos vores samarbejdspartnere.

Vi tar personopplysningene dine på alvor og passer godt på dem. Les mer i vår personvernerklæring.

Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt på nettstedet vårt, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].