Hjelp

Båndstasjon – unngå tap av data ved langvarig oppbevaring

En båndstasjon er en datalagringsenhet som lagrer digital informasjon på magnetiske bånd. Båndstasjoner blir ofte brukt både til offline lagring og til større backup-oppgaver eller langvarig oppbevaring av større datamengder. En av de primære grunnene til at folk velger båndstasjoner som deres løsning, er at datatapet er minimalt over lengre tid.

Men ettersom prisene på harddisker generelt har falt betraktelig de siste årene, velger mange å bruke et RAID-oppsett med harddisker framfor båndstasjoner. På denne måten er det lettere adgang til filer (siden de er lagret digitalt på en HDD), i motsetning til magnetbånd, hvor man må bytte flere bånd for å eksempelvis gjenopprette enkelte filer fra en backup.

Varer i søket: 61