Hjelp

EE-avfall Download

Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når de skal kasseres. Elektriske og elektroniske produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet.

EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer. EE-avfallet inneholder også mye metall og andre komponenter som kan gjenvinnes.

Det er lett å kaste denne typen avfall på en forsvarlig måte. Proshop AS og andre som selger slike varer plikter å ta imot EE-avfall, selv om varen ikke er kjøpt på stedet du leverer inn. Du kan også benytte kommunale mottak eller innsamlingsordninger, noe som er kostnadsfritt.

Om du ønsker å levere EE-produktet til din nærmeste avfallsstasjon, kan du finne oversikt over disse her. Eller du kan levere til Proshop AS, sin adresse i Lundevegen 29, 3800 Bø.

KLIKK HER for å motta en gratis returetikett som sikrer at ditt EE-avfall blir kildesortert, og levert til godkjent avfallsstasjon.

EU recycling platfrom mark

EE-avfall

Proshop er medlem av ERP Norway AS, som håndterer EE-avfall fra hele bransjen i Norge. ERP samler inn kassert EE avfall på vegne av oss, på sortere.no kan du finne ditt nærmeste returpunkt for fine retur-produkter.

Proshop er pålagt å inkludere miljøavgift i prisen på alle produkter. Dette er en offentlig avgift som finansierer returordninger og samtidig sikrer best mulig håndtering av EE-avfall og gjenvinning av råvarer i kasserte produkter.

Kildesortering

Vi har systemer for sortering av plast, papp, papir og metaller. Vår avtale med Grønt Punkt sikrer gjenvinning av bølgepapp / massivpapp. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere papirforbruk. .